Изпитване на продукти

Лаборатория >> Изпитване на продукти

Акредитираната лаборатория извършва изпитване на:

– компютри и компютърни системи;
– изделия за информационни технологии;
– офис оборудване;
– системи за обработка на данни;
– машини и съоръжения;
– битови и подобни електрически уреди;
– електромедицински апарати;
– звукова, видео и подобна техника;
– електрически устройства за измерване;
– електрически устройства за управление;
– електрически устройства за лабораторни цели;
– електрически устройства за неелектрически уреди;
– електрообзавеждане на машини;
– електронни касови апарати с фискална памет;
– електронни управления за бензиноколонки;
– електронни таксиметрови апарати;
– захранващи блокове и подобни устройства;
– адаптери;
– трансформатори;
– автоматични прекъсвачи;
– детски играчки;
– електрически съоръжения;
– електротехнически продукти;
– електротехнически компоненти;
– електротехническо оборудване.

Comments are closed.