Изпитване на параметри

Лаборатория >> Изпитване на параметри

Акредитираната лаборатория извършва:

1. Изпитване на електробезопасност
2. Изпитване на климатични въздействия
3. Изпитване на механични въздействия
4. Изпитване на IP защити
5. Акустични измервания
6. Метрични измервания
7. Функционални проверки

 

 

 

   

Comments are closed.