Контрол на работната среда

Орган за контрол >> Контрол на работната среда

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на физическите параметри на работна и битова среда по следните показатели:

 • Микроклимат
  – температура;
  – относителна влажност на въздуха;
  – скорост на движение на въздуха;
  – дебит на въздушния поток.
 • Осветление
 • Шум

Comments are closed.