Контрол на ел. уредби

Орган за контрол >> Контрол на ел. уредби

„БИЦ-ИЗОТ” АД извършва контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V по следните показатели:

 • Ефективност на зануляването в електрически уредби и съоръжения
  – общо състояние на електрически уредби;
  – общо съпротивление на неутралния /нулев/ проводник;
  – импеданс на контура “фаза-защитен проводник”.
 • Защитни и мълниезащитни заземителни инсталации
  – ефективност на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации;
  – съпротивление на заземителя;
  – импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации.
 • Съпротивление на изолацията

Comments are closed.