Център за професионална квалификация

Център за професионална квалификация

Лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Член-учредител на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение

Comments are closed.