Административна сграда

СГРАДЕН ФОНД НА „БИЦ-ИЗОТ“ АД

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /Сграда 1/

общ изглед
централен вход
общи части
офиси под наем
клон на Уникредит Булбанк
участък за конвенционален и повъхностен монтаж на печатни платки
лаборатория за медицинска диагностика
зъболекарски кабинет
ресторант
кафета
магазини
паркинги

Comments are closed.