Контакти

Контакти

„БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИЗОТ“ АД

София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 133

телефон: (+359 2) 8090 300

факс: (+359 2) 971 8378

admin@bic-izot.com

www.bic-izot.com

 

Изпълнителен Директор: инж. Анна Симеонова Благоева
Мобилен: 0878 259 845


ЗВЕНО „ДОГОВОРИ  И ОБСЛУЖВАНЕ НА НАЕМАТЕЛИ”

Ръководител

Слави Ангелов Божинов

Телефони: 02 80 90 268

Мобилен: 0879 166 895

офис: 251

s.bojinov@bic-izot.com

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ОФИС ТЕХНИКА

Ръководител център

инж. Евгения Георгиева Алексиева

Телефони: 02 8090 435, 02 8090 284

Мобилен: 0894 365 244

Офис: 432

cil@bic-izot.com

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Ръководител център

инж. Лилия Иванова Недялкова

Телефон: 02 8090 362

Мобилен: 0878 259 816

Офис: 427а

l.nedyalkova@bic-izot.com

ПОЧИВНА БАЗА В ГР. АХТОПОЛ

Управител

Иван Илиев

Телефон: 02 8090 323

Мобилен: 0878 259 822

lab@izotbg.net

Comments are closed.