Издадени сертификати

Модул B

на сертификат и дата на издаване

Фирма заявител

Видове таксиметрови апарати

1 BG TA 2016-0001-K Кооперация „ЕМТА”, България, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 133 Електронен таксиметров апарат с фискална памет „ЕМТАКС 100М2”
2  BG TA 2016-0002  „ДАТЕКС“ ООД, България, гр. София, ул. „Датекс” № 14  Електронен таксиметров апарат с фискална памет “DATECS TA –505”
3  BG TA 2018-003  „Еликом електроник – Георгиев” КД, България, гр. Силистра, пл. „Съединение” № 5  Електронен таксиметров апарат с фискална памет „ЕLITAX TA-100/М3”
       

 

 

Модул F

Comments are closed.