Административна сграда

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ

тел: (+359 2) 8090 268; (+359 2) 879 166 895; s.bojinov@bic-izot.com

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /Сграда 1/

№ по ред № на помещение Чиста площ /кв.м/ Предназначение Наемна цена лв./кв.м Допълнителна информация
1 001 61.9 склад 3.50
2 016 56.4 склад 3.50
3 293 15.9 офис 8.00
4 294 30.2 офис 8.00
5 298 43.3 офис 10.00
6 299а 28.8 офис 10.00
7 289б 23 офис 9.00
8 301 79.1 офис 7.50
9 302А 23.3 офис 8.00
10 328В 41.8 офис 8.00
11 337 92.8 офис 7.50 скица
12 404 22.9 офис 8.00 скица
13 412Б 22.8 офис 12.00
14 426В 26.6 офис 8.00
15 427Б 32.8 офис 8.00
16 512,513,513а 104.7 офис 8.00
17 515 17.5 офис 8.00
18 515а 28.8 офис 8.00
19 516 и 517 205 офис 7.50
20 517а 22.6 офис 8.00
21 518 25.2 офис 8.00
22 600 33.2 офис 11.00
23 608,608В 46.6 офис 8.00
24 615 41.2 офис 8.00
скица
25 617A 50.1 офис 8.00
скица снимки 1 2
26 619 37.4 офис 10.00
27 621В 23.2 офис 8.00
28 631 и 631а 46.6 офис 8.00
29 710Б 45.1 офис 10.00
30 721А 38.3 офис 8.00
31 724 43 офис 7.50
32 728 41.3 офис 9.00
33 729A 23 офис 9.00
34 729,730 46.4 офис 11.00
35 731 39.1 офис 8.00
скица
36 732 52.2 офис 8.00
37 733 33.1 офис 8.00

За повече информация се свържете с нас:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Comments are closed.