Услуги

„БИЦ – ИЗОТ“ АД предлага инфраструктура за създаване и развитие на  малки частни фирми в областта на електрониката.

На територията на БИЦ-ИЗОТ има обособени:

Comments are closed.