Изпълнени проекти

Изпълнени проекти

През периода 2005 – 2008 г. „БИЦ-ИЗОТ” АД участва в следните проекти, финансирани по европейски програми:

2005-2006 Проект BG 0202.03-LLL.28 „Професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – „машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – работа с CAD/CAM системи“

2006-2007 Проект BG 2004/006-070.01.01.13 „Обучение на възрастни за придобиване на професията „машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – технологичен съпровод с CAM продукти“

2007 – 2008 Проект BG 2004/016-711.11.01-1.012 “Да популяризираме България: Създаване на устойчива заетост чрез популяризиране на българската природа, история, култура и традиции” – “БИЦ-ИЗОТ” АД е партньор на “Камея Дизайн” ООД

2007 – 2008 Проект BG 2004/016-711.11.01-1.034 “Придобиване на професионална квалификация за въвеждане на CAD/CAM технологии и за професия “машинен техник” специалност “Mашини и системи с ЦПУ” – “БИЦ-ИЗОТ” АД е партньор на “Спарки Елтос” АД

Comments are closed.