Актуални курсове

Център за професионална квалификация >> Актуални курсове

ИНТЕНЗИВНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
Курс Форма на обучение дни часове Цена
AutoCAD 2006 дневно от 8:30ч. или 13:30ч.  5  30 180 лв.
вечерно от 17 часа  5  30 180 лв.
Autodesk Inventor Professional 10 дневно от 8:30ч. или 13:30ч.  7  42 240 лв.
вечерно от 17 часа  7  42 240 лв.
SolidWorks дневно от 8:30ч. или 13:30ч.  7  42 240 лв.
вечерно от 17 часа  7  42 240 лв.
SolidCAM дневно от 8:30ч. или 13:30ч.  7  42 240 лв.
вечерно от 17 часа  7  42 240 лв.
ИНТЕНЗИВНИ ПОСТОЯННИ КУРСОВЕ
Курс Форма на обучение дни часове Цена
Windows XP вечерно от 17 часа  5 15 72 лв.
събота и неделя  2  15 72 лв.
MS Word XP вечерно от 17 часа  5  15 72 лв.
събота и неделя  2  15 72 лв.
МS Excel XP вечерно от 17 часа  5  15 72 лв.
събота и неделя  2  15 72 лв.
MS Power Point XP вечерно от 17 часа  5  15 72 лв.
събота и неделя  2  15 72 лв.

 

Comments are closed.