Лицензирани професии и специалности

Център за професионална квалификация >> Лицензирани професии и специалности

специалност КАСИЕР – I степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за хора завършили средно образование, които искат да работят като касиер-счетоводители във фирми на малкия и среден бизнес. Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 420 учебни часа.

специалност ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ – I степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за хора завършили средно образование, които искат да работят като деловодители и архивисти във фирми на малкия и среден бизнес. Програмата е разделена на 4 модула с обща продължителност 332 учебни часа.

специалност ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ – I степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за хора завършили средно образование и е разделена на 8 модула с обща продължителност 320 учебни часа.

специалност СНАБДИТЕЛ – I степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за хора завършили средно образование, които искат да работят като снабдители във фирми на малкия и среден бизнес. Програмата е разделена на 3 модула с обща продължителност 370 учебни часа.

специалност МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – II степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за делови хора, завършили средно образование, планиращи да започнат бизнес, намиращи се в началото на своя път на развитие или планиращи да развият своя собствен бизнес в ново направление. Програмата е разделена на 14 модула с обща продължителност 794 учебни часа.

специалност АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – II степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за подготовка на офис-секретар на съвременния офис, Програмата е разделена на 11 модула с обща продължителност 766 учебни часа.

специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – II степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за лица завършили средно образование, които желаят да работят по изграждане и поддържане на компютърни мрежи. Програмата включва 7 модула с обща продължителност 660 учебни часа.

специалност МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ – III степен на професионална квалификация
Учебната програма е предназначена за лица със средно техническо образование, желаещи да придобият квалификация машинен техник. Програмата е разделена на 20 модула с обща продължителност 1244 учебни часа.

Comments are closed.