За нас

Център за професионална квалификация >> За нас

Центърът за професионално обучение към “БИЦ-ИЗОТ” АД започва дейността си в средата на 1996 г. При обучението бързо и успешно се въвеждат нови образователни технологии, мултимедия и Интернет. От своето създаване Центърът се стреми към високи стандарти и мащабност. Години наред Центърът работи с регионалните бюра по труда. Тук са получили преквалификация стотици безработни лица.

Преподавателски екип
Всички преподаватели в Центъра за професионално обучение към “БИЦ-ИЗОТ” АД имат висше образование по съответната специалност и се отличават с висок професионализъм, мотивираност, интелигентност, амбициозност. Повечето от тях са с научни степени и със значителен преподавателски опит.

Материална база
Центърът за професионално обучение към “БИЦ-ИЗОТ” АД разполага с три учебни зали, оборудвани с персонални компютри, свързани в мрежа и с достъп до Интернет и мултимедия.

Форма на обучение
Формата на обучение е дневна. Може да се организира и вечерно обучение по желание от заявител.

Форми за проверка и оценка
Проверката и оценката на знанията на обучаваните се извършва чрез текущ контрол и изпит при приключване на всеки отделен модул.

Издаване на документ за професионална квалификация
При успешно завършване на дадена учебна програма Центърът за професионално обучение към “БИЦ-ИЗОТ” АД издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение, съгласно държавните образователни изисквания.

 

Comments are closed.