Обхват на нотификацията

Оценяване на съответствието >> Обхват на нотификацията

Оценяване на съответствието на таксиметрови апарати, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, като прилага следните модули на процедурите за оценяване на съответствието, съгласно Приложение №11 към чл.8, ал.2:

Comments are closed.